Kjøpsbetingelser

Gjennom denne abonnement løsningen selger I Hode AS fuglekasser direkte til deg gjennom automatiske forsendelser. Dette er prisvennlig, personlig tilpasset og uten bindingstid. Og ikke minst, garanterer deg mot prisstigning i perioden.
Tilbudet gjelder kun nye abonnenter i Norge. Ta kontakt med oss for abonnement til utlandet.

Parter

Selger er:
I Hode AS
Tyslevveien 15,
1163 Oslo
Telefon 45 15 60 00
E-post post@birdinbox.no
Foretaksnummer 991 436 863, og blir i det følgende benevnt ”I Hode”, ”Bird in Box”, ”vi” eller ”oss”.
Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen uavhengig av salgskanal, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din”, ”ditt” eller ”kunden”. Personen må være fylt 18 år for å bli kunde av Bird in Box.

Abonnement

Bird in Box selger produktene på løpende abonnementsbasis i henhold til angitt leveringsfrekvens. Standard leveringsfrekvens er en årlig utsendelse og skjer 01 November (i god tid før hekking).
Som hovedregel har ditt abonnement ingen bindingstid eller kjøpsforpliktelse. Ved enkelte spesialtilbud kan likevel bindingstid forekomme. Dette vil i disse tilfeller være tydelig kommunisert i salgsøyeblikket, produktinformasjonen og på abonnementskontrakten. For abonnement med bindingstid kan oppsigelse først tre i kraft ved utgang av bindingstiden.
Endringer av produkter, leveringsform og leveringsfrekvens kan forekomme. Varsel om endringer sendes i god tid før endringene trer i kraft. Mindre endringer, eksempelvis endret emballasje, vil ikke bli varslet utover informasjon på våre hjemmesider.
Du kan når som helst ta pause, endre eller si opp ditt abonnement, så fremt ikke du har bindingstid. Ta gjerne kontakt med Kundeservice.

Leveranse

Det utstedes en skriftlig ordrebekreftelse på alle førstegangsbestillinger uavhengig av salgskanal. Ordrebekreftelsen sendes normalt på e-post eller SMS. Vi sender våre leveranser (også omtalt forsendelser) med Posten. Din bestilling kommer til deg ca. 14 dager etter at vi har registrert innbetaling. Deretter mottar du nye forsendelser i tråd med avtalt leveringsfrekvens. Det vises til ordrebekreftelsen.
Porto- og ekspedisjonsgebyr
Porto- og ekspedisjonsgebyr kommer i tillegg på hver forsendelse i henhold til gjeldende satser så fremt ikke annet er avtalt. Uavhentede bestillinger på postkontoret kan ha en returkostnad tilsvarende Postens gjeldende satser

Oppsigelse

Abonnementet anses løpende til oppsigelse. Oppsigelse for kommende års abonnement må foretas innen 01 Oktober.
Oppsigelsen kan foretas per tlf., e-post eller brev.

Reklamasjon

Det gis full reklamasjonsrett etter gjeldende lover for alle mangler ved varen. Under enhver omstendighet plikter kjøper å reklamere innen 7 dager etter at feilen er oppdaget. Hvis du vil benytte deg av reklamasjonsretten eller har spørsmål om reklamasjon må du kontakte Kundeservice.
Vi tar forbehold om driftsstans eller uriktige priser, forårsaket av forhold utenfor vår kontroll, herunder tekniske problemer, inkludert, men ikke begrenset til, strømbrudd, overbelastning og sabotasje.

Forbrukers angrerett og retur

Forbruker har i henhold til angrerettloven full returrett i 14 dager fra varen mottas, se angrerettskjema ANGRE. Tilbakebetaling/kreditering blir gjort så snart varene er mottatt av oss i salgbar stand, sammen med leveringsdokumentene som fulgte varene. Returkostnader dekkes av forbruker.

Personopplysninger

Når du handler hos oss, må du registrere deg med navn, adresse og e-postadresse. Registrering og vedlikehold av kundeinformasjon ivaretas av I Hode AS.
Personlige opplysninger du gir til oss eller som vi får del i når du bestiller et abonnement fra I Hode AS, vil kun bli benyttet av oss og vil ikke bli overdratt til tredjepart.
Kunden samtykker i at I Hode AS, kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor deg, herunder post, telefon, elektronisk kommunikasjon (SMS og e-post osv.) for å informere om eller markedsføre vårt produkttilbud.
Utlevering av opplysninger til utenforstående kan ikke skje uten ditt skriftlige samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav, regnskapsbehandling, samt i nedennevnte tilfeller. Reservasjoner etter dette punkt rettes til Kundeservice. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg, og kan kreve å få disse rettet, jf. personopplysningsloven §§18, 27 og 28. For mer informasjon om behandling av personopplysninger kontakt Kundeservice som vil hjelpe deg. Behandlingsansvarlig er selskapets daglig leder.

Kundeservice

Du når Kundeservice på telefon 45 15 60 00 hverdager kl. 10.00-15.00. Du kan også sende en e-post til post@birdinbox.no Vår kundeservice har lang erfaring med våre produkter og kan derfor lett svare deg på dine spørsmål. Kundeservice kan også hjelpe deg med å skreddersy en forsendelse som passer for nettopp deg. Du er velkommen til å stille spørsmål og gi ris og ros. Vi ønsker at du skal være fornøyd med våre produkter!

Endring av vilkårene

Vilkårene er gjenstand for endringer ved særlige behov og/eller offentlige endringer eller pålegg som påvirker disse vilkårene. Avtalen mellom partene innebærer i så fall at du aksepterer oppdaterte vilkår. Nye vilkår vil bli kunngjort på vår nettside i kombinasjon med utsendelse av de nye vilkår sammen med første ordinære forsendelse.